Apartmán Prix

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s pobytem. Jde o údaje, které předáváte ubytovateli pro zápis do Knihy hostů. Údaje jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, subjekt má povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu. Máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Účel zpracování

Ubytovací služby

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné. Evidenční knihu ubytovaných hostů je ubytovatel povinen uchovat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Od subjektů se zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu či místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo OP nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu.

Adresa místa zpracování osobních údajů

Deštné v Orlických Horách čp 1.PSČ 517 91.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je vlastník domény, který je osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů.

Rudolf Prix
Příčná 129
530 02, Pardubice 2, Srnojedy

IČO: 72836679
DIČ: CZ6805221852

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420 777123667

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s platnou legislativou. K ukládání dat klientů dochází v rezervačním systému na webu a slouží pouze k zajištění ubytování a zákonem daných povinností. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Vážení přátelé,

Těšíme se na Vás!

Copyright © 2023 Ubytování v Deštné v Orlických horách. Všechna práva vyhrazena.